Annen Hayvanları Öldürüyor!

Hayvan hakları hareketi hakkında derinlemesine bir bakış ve FBI tarafından bir numaralı yerel terörist tehlike olarak adlandırılan gruplar.

Hayvan Özgürlüğü

ALF - ELF - SHAC Hayvan özgürleştirme eylemleri
Hayvan Kurtuluş Cephesi; köklerini 1960‘ların İngiltere‘sinden almaktadır. O zamanlar bir grup insan orada avlanmaları sabote etmeye başlamışlardır.

11'e 10 kala

"11'e 10 Kala", tutkulu bir koleksiyoncu olan Mithat Bey'le kapıcısı Ali'nin öyküsü. Mithat Bey için İstanbul onun koleksiyonu kadar sınırsız, Ali için kapıcısı olduğu Emniyet Apartmanı ve yakın çevresiyle sınırlıdır.