Hayvan Özgürlüğü

ALF - ELF - SHAC Hayvan özgürleştirme eylemleri
Hayvan Kurtuluş Cephesi; köklerini 1960‘ların İngiltere‘sinden almaktadır. O zamanlar bir grup insan orada avlanmaları sabote etmeye başlamışlardır.
Av Sabotörleri Derneği (Hunt Saboteurs Association) adındaki bu grup, yanlış iz kokularını yayıyor, av köpeklerini yanlış yöne göndermek için avlanma borusunu üflüyor ve hayvanları güvenli yerlere kovalıyorlardı.
1972‘de, İngiltere‘nin her yerindeki geleneksel avlanmaların etkili bir şekilde sona ermesinden sonra, Av Sabotörleri üyeleri daha militan eylemlere ihtiyaç olduğuna karar verdiler ve bu yüzden Merhamet Takımı‘nı kurdular. Silahlara zarar vererek ve avcı arabalarının camlarını kırarak ve lastiklerini patlatarak sabote etmeye doğru gittiler. Fok avlama botlarından ilaç laboratuarlarının yakılmasına kadar değişik biçimlerdeki hayvan sömürüsüyle savaşmaya da başladılar. 1975‘te iki Merhamet Takımı üyesinin hapse atılmasından sonra, söz yayıldı, destek büyüdü, ve Hayvan Kurtuluş Cephesi 1976‘da ortaya çıktı.
ALF‘ler Kimlerdir?
Hayvan Kurtuluş Cephesi üyeleri kendi özgürlüklerini kaybetme riskini göze alarak hayvan zulmünü durdurmak için doğrudan eylerler. Doğrudan Eylem hayvan özgürleşmesini meydana getiren yasadışı eylemleri ifade eder. Bunlar çoğunlukla iki biçimdedir: Hayvanları laboratuarlardan veya diğer sömürü merkezlerinden kurtarmak veya hayvan sömürücülerine ekonomik zarar vermek. ALF etkinliklerinin yasadışı doğası nedeniyle, aktivistler isimsiz bir biçimde çalışırlar ve ALF formal bir örgüt değildir. Ne ofis, ne lider, ne gazete ve ne de resmi üyelik vardır. ALF anahatlarına göre doğrudan eylem gerçekleştiren her hangi birisi bir ALF üyesidir.
Hayvan Kurtuluş Cephesi Ana Hatları:
1. Hayvanları kürk çiftlikleri, laboratuvarlar, fabrika çiftlikler vs. gibi sömürü merkezlerinden özgürleştirmek, ve onların acı çekmeyeceği kendi doğal yaşamlarını sürdürebilecekleri
iyi yuvalara yerleştirmek.
2. Hayvanların ıstırabından ve sömürüsünden kar elde edenlere ekonomik zarar vermek.
3. Şiddetsiz doğrudan eylemler ve özgürleştime eylemleri gerçekleştirerek kilitli kapılar ardında hayvanlara karşı işlenen dehşet ve iğrençliği açığa vurmak.
4. Herhangi bir insan veya bir hayvanı yaralamamak ve incetmemek için bütün zorunlu önlemleri almak.