Emma Goldman

Emma Goldman, ailesinin küçük bir han işlettiği rusya’daki bir yahudi gettosunda 1869′da doğdu. onüçyaşındayken, ailesi st. petersburg’a taşındı. bu tam da alexander ii’nin suikaste uğradığı ve siyasi baskıların yaşandığı bir dönemdi. yahudi topluluğu bir kıyım dalgasıyla karşı karşıyaydı. zamanın ciddi ekonomik güçlükler, st. petersburg’a taşınmasından altı ay sonra emma goldman’ın okulu bırakarak fabrikada çalışmaya başlamasına neden oldu.

Stalinizm’in Ölümü

1990 yılında, şu an bize göre yaşayan en büyük sürrealist yönetmen olan Švankmajer, The Death of Stalinism in Bohemia – Bohemya’da Stalinizm’in Ölümü isimli on dakikalık stop motion/animasyon kısa filmini, “Bir ajit-prop” alt başlığıyla yaptı.
1948 Sovyet işgalinden 1989`da `Kadife Devrim`e kadar Çekoslavakya tarihine kendi sürrealist sanat anlayışı ve politik görüşünü birleştirerek bakan yönetmen, II. Dünya Savaşı sonrası paylaşımdan başlayarak 89′daki Kadife Devrim’le birlikte, ülkedeki Stalinizm’in ölümünü gösteriyor. Ameliyat masasında kesilen Stalin büstünden, tek tipleştirilmiş işçilere, çetrefilli bir film bu.