Aşk ve Devrim

‘Aşk Ve Devrim’ filminin yönetmeni Serkan Acar filminde, 68 kuşağının 70’li yılların ve 80’ler sürecinin sol camia içerisinde yarattığı ‘melankoliyi’, solcuların ve devrimcilerin Türkiye’nin değişen atmosferi içerisindeki insani yönlerini en yalın haliyle ele aldığını söylüyor. Biz bu filme başlarken bir Afrika atasözünden yola çıktık. “Aslanlar kendi tarihini yazana kadar av hikâyeleri hep avcıları övecektir”.
Devrimci olma iddiasındaki insanların görsel alanda –buna televizyonu da dâhil ediyorum- temsiliyeti bence hep iki boyutlu oldu.