Baader Meinhof Complex

Yaşanmış tarihsel bir olayı sinemaya yansıtırken yönetmen mümkün olduğunca nesnel bir kaygı taşımalıdır. Eğer yönetmen belli bir tarihsel süreci bireysel bakış açısına göre yorumlayıp filme çekerse aldatıcı bir film yapmış olur.
Bu bağlamda "The Baader-Meinhof Komplex" bende içeriği vasat ve saptırılmış bir anti-propaganda filmi izlenimi uyandırdı. Film "RAF" ın, nerede, nasıl oluştuğu ve geliştiği üzerinde durmaktan çok örgütün tarihsel gelişimini magazinsel bir anlatımla ele alarak, "RAF’a yönelik destek ve tepkilerin tarihsel nedenlerini anlamak konusunda kapsamlı bir perspektif sunmaktan çok uzak. Ayrıca örgüt üyeleri gerçeklerden çok uzak bir biçimde karakterize edilerek amaçsız, ne yaptıklarını bilmeyen birer küçük burjuva eylemciler olarak yansıtılmış. Film bittiğinde “RAF’ın teorik yapısını ve ideolojik misyonunu merak eden bir seyircinin kafasında soru işaretleri bırakıyor.
Filmin artısı,yönetmen Uli Edel’in “RAF'ı eksesine alarak dönemin Almanya’sında ve dünyasında gerçekleşen olayları kronolojik bir kurgu ile izleyiciye rehber niteliğinde ve uzun süresine rağmen ilgi ile izlenilebilen bir film olarak sunması.Açılış sekansında ki protesto gösterilerinin gerçekçiliği ise yönetmenin teknik becerisini kanıtlıyor.

DOWNLOAD:http://netfolder.in/folder.php?folder_id=7Idj6Nk